Breaking News

सहभागी संघटना - Tribal Organisations

देश भरतील आदिवासी समाज संघटना, संस्था, ग्रुप, मंडळे, ग्राम सभा, तसेच विद्यार्थी / कर्मचारी / अधिकारी / नेते / कामगार / अभियंता / वैदकीय अधिकारी / लोकप्रतिनिधी/ बेरोजगार / शेतकरी / वकील / चालक / खाजगी कर्मचारी संघटना. 

त्यातील काही निवडक खालील प्रमाणे :- 
 • आदिवासी युवा शक्ती (आयुश ग्रुप)
 • आदिवासी युवा सेवा संघ, डहाणू, ठाणे - पालघर
 • आदिवासी महासंघ, पुणे. शाखा जुन्नर, संगमनेर, अकोले.
 • आदिवासी समाज कृती समिती,पुणे.(शाखा कोल्हापूर, राजगुरुनगर, मुलुंड)
 • पुणे शहर आदिवासी नागरी सह. पतसंस्था, नवी सांगवी.
 • अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, नवी दिल्ली, (शाखा महाराष्ट्र),  
 • सह्याद्री आदिवासी ठाकर समाज संघटना, महाराष्ट्र.
 • महाराष्ट्र आदिवासी सेवा संघ, पुणे
 • गोंडवना समाज संघटना,पुणे.
 • कोकणा  कोकणी आदिवासी समाज सेवा संघ, पुणे.
 • राजश्री आदिवासी पारधी समाज संघटना,पुणे.
 • परधान समाज संघटना, पुणे.
 • हुतात्मा नाग्या कातकरी आदिवासी संघटना, पुणे.
 • आदिवासी विकास प्रतिष्ठान,पुणे.
 • पि.चि.म.न.पा.अनुसूचित जमाती शिक्षक व कर्मचारी संघटना, पिपरी, पुणे १८.
 • पुणे म.न.पा.अनुसूचित जमाती शिक्षक व कर्मचारी संघटना, पुणे.
 • आदिवासी कर्मचारी विकास सेवा संस्था, वाई, जि.सातारा.
 • नेशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन, पुणे.
 • सह्याद्री आदिवासी गृहरचना संस्था, पद्मावती.
 • सह्याद्री आदिवासी तरुण मंडळ, गुरव पिंपळे,
 • सह्याद्री आदिवासी तरुण मंडळ, धानोरी.
 • सह्याद्री आदिवासी सेवा संघ, मुंबई.
 • सह्याद्री ठाकूर-ठाकर समाज उन्नती मंडळ, सुदुम्बरे.
 • आदिवासी भीमाशंकर तरुण मंडळ, धानोरी.
 • नवजीवन आदिवासी संस्था, बोपखेल.
 • आदिवासी विकास मित्र मंडळ, दिघी.
 • आदिवासी ग्राम विकास प्रबोधिनी, जुन्नर
 • त्रिमूर्ती आदिवासी सह. गृहसंस्था मर्या.,दिघी.
 • भीमाशंकर सह. गृहरचना संस्था, तळेगाव दाभाडे.
 • भीमाशंकर प्रासादिक भजनी मंडळ, शिवलिंग मंदिर, देहुगाव.
 • शिवनेरी सह. हौसिंग सोसायटी, दापोडी.
 • शिवकुंज होऊसिंग सोसायटी व मित्र मंडळ, गोखले नगर.
 • महादेव कोळी समाज विकास मंडळ , देहूरोड.
 • पुणे जिल्हा आदिवासी विद्यार्थी संघटना, पुणे.
 • आदिवासी उन्नती संघटना,पश्चिम विभाग, खेड.
 • राजा हरिचंद्र सेवा मंडळ, भोसरी.
 • आदिवासी समाज सेवा मंडळ, सुतारवाडी.
 • शिवशक्ती आदिवासी मंडळ, तळेगाव दाभाडे
 • हिंदू महादेव कोळी दिंडी सोहळा संघ, आळंदी.
 • हिंदू महादेव कोळी धर्मशाळा, आळंदी.
 • कळमजादेवी महिला मंडळ तळेगाव दाभाडे.
 • आदिवासी समाज उन्नती मंडळ, बिबवेवाडी.
 • संत ज्ञानेश्वर ग्रामविकास संस्था, सांगवी.
 • आदिवासी विकास संघटना, शाखा संगमनेर, अकोले, राजूर, शेंडी.
 • आरक्षण हक्क कृती समिती, पुणे.
 • पडकई प्रतिष्ठान, राजगुरुनगर.ता. खेड, जि.पुणे
 • लळीत रंगभूमी, बहुरंग पुणे.
 • आजी माजी सरपंच संघटना, मावळ, खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुका
 • आदिवासी सामुदायिक विवाह सोहळा समिती, डेहणे. ता.खेड.जि.पुणे.
 • प्रेरणा वधूवर सूचक मंडळ, नवी सांगवी.
 • हिंदू महादेव कोळी मित्र मंडळ, मुंबई, शाखा टीटवाळा, बदलापूर, अंबरनाथ
 • वारली सेवा संघ, मुंबई (पालघर)
 • गोंडवाना मित्र मंडळ, मुंबई. नागपूर.
 • पारधी महासंघ, मुंबई..
 • आदिवासी युवक क्रांती दल, मुलुंड, मुंबई.
 • आदिवासी मोखाजीबाबा सेवा मित्र मंडळ, मुंबई.
 • आदिवासी एकता परिषद, जव्हार, मोखाडा, खोडाला, पालघर, शहापूर, भिवंडी, मुरबाड,.
 • मागासवर्गीय जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, पुणे.
 • आदिवासी उन्नती सेवा मंडळ, राजूर.जि.अ.नगर.
 • हिंदू महादेव कोळी समाज सेवा संघ, राजूर. जि.अ.नगर.
 • महाराष्ट्र राज्य आदिवासी एकीकरण समिती, मुंबई.
 • वीर बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यार्थी संघटना, पुणे विद्यापीठ.
 • पी.एम.पी.एल. आदिवासी कर्मचारी संघटना, पुणे.
 • ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलॉईज फेडरेशन 
 • सहयाद्रि आदिवासी सेवा संघ मुंबई (रजि.)
 • क्रांतिवीर राघोजी भांगरे स्मृती ग्रंथालय (रजि.)
 • अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, मुंबई
 • महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव संगटना मुंबई
 • आदिवासी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य
 • आदिवासी साहित्य सांस्कृतिक मंडळ, मुंबई 
 • आदिवासी युवक क्राती, मुंबई 
 • आदिवासी उन्नती संघटना, मुंबई 
 • पालवी आदिवासी सेवा फौंडेशन ठाणे (पालघर, विक्रमगड, जव्हार, नाशिक, विरार, नागपूर, अमरावती, चीन्दावारा- मध्य प्रदेश )
 • आदिवासी युवक कल्याण संघ, जिल्हा हिंगोली 
 • आदिवासी कर्मचारी संघटना, जिल्हा हिंगोली
 • अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिल्हा परभणी 
 • बिरसा मुंडा ब्रिगेड जिल्हा यवतमाळ
 • युवा विकास प्रभोधनी 
 • आदिवासी कृती समिती पुणे 
 • महाराष्ट्र आदिवासी संघ पुणे 
 • आदिवासी विकास प्रतिष्ठान पुणे 
 • महाराष्ट्र आदिवासी विकास आघाडी पुणे 
 • राजा हरिश्चंद्र आदिवासी विकास मंडळ ओतूर 
 • चैतन्य कातकरी मित्र मंडळ ओतूर 
 • श्रमिक विकास मंडळ घाटघर 
 • आदिमाया तरुण मंडळ विजे विहिर 
 • नागेश्वर तरुण मंडळ खिरेश्वर 
 • वाघोबा तरुण मंडळ सानोगरे 
 • सह्याद्री तरुण मंडळ भोईरवाडी 
 • कुकडेश्वर पब्लिक तृस्त 
 • कातकरी समाज संघटन 
 • महादेव कोळी मित्र मंडळ 
 • आदिवासी महादेव कोळी विकास प्रभोधिनी 
 • ठाकर समाज विकास परिषद 
 • ठाकर समाज संघटना 


तसेच विविध आदिवासी संघटनाNo comments:

Post a Comment

Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti