Breaking News

आळेफाटा येथे ख-या आदिवासींचा रास्ता रोको

_धनगर_आरक्षण_विरोध
मंगळवार दि.5/08/2014 रोजी आळेफाटा येथे
ख-या आदिवासींचा रास्ता रोको आंदोलन आहे,
तरी आपण हजारोंच्या संख्येने उपस्थित रहावे.
व इतरांनाही सांगावे.
स्थळ : आळेफाटा
दिनांक : 5/08/2014
वेळ : सकाळी 10 वाजता.
प्रतिक नानासाहेब तिटकारे-पाटील


No comments:

Post a Comment

Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti