Breaking News

हा आदिवासी इतिहास चोरला

आदिवासी टोळ्यान्ना चार-पाच हजार वर्षांपूर्वी 'गण' म्हणत असत आणि या गणान्च्या नायकाला 'गणपती' म्हणत असत.

हा आदिवासी इतिहास चोरला

आता जात चोरत आहेत.

एकलव्याचे वारस आम्ही तरी शांत ।

एक तीर एक कमान
साधा घुसखोरान्वर निशान।

विद्रोही
आदिवासी संघर्ष


No comments:

Post a Comment

Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti