Breaking News

सोमवार दि.४-८-२०१४ रोजी नंदूरबार

सोमवार दि.४-८-२०१४ रोजी नंदूरबार येथे धनगर समाजाला आदिवासी मध्ये समावेश करू नये, या साठी निषेध मोर्चा आयोजित केला आहे.तरी महाराष्ट्रातील लाखो आदिवासी प्रेमीनी उपस्तीत राहावे ही कळकळीची विनंती.आदिवासी एेक्याचा विजय असो

No comments:

Post a Comment

Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti