Breaking News

उठ आदिवासी तीर कमान काढ रे..

चला रे
हत्यारे उपसा रे
आलेत धावून धनगर रे
उठ आदिवासी तीर कमान काढ रे
हक्कांच्या रक्शणात उठ रे
राजकीय कुचेष्टा ठेच रे
होवू दे उलगुलान रे
आदिवासी रे
धाव रे
रान रे
पेटव पुन्हा रे
आले घुसखोर रे
तू कसा गप्प घरात रे
पोटाची खळगी अस्तित्व राख रे
भाड़खावु नेते स्वार्थी खुर्ची तू ठेच रे
तू हाय हक्कांचा मूलनिवासी हेच ज़रा सांग रे
अन्यायाची इथे आली कशी टोळधाड़ रे
आदिवासी कायद्याची पायमल्ली रे
तू ज़रा जाग आणि लढ़ पुन्हा रे
गीत आनंदाचे परी जाग रे
समर्पणाची वृत्ती दाव रे
अत्याचाराला रोख रे
तूच वीर बिरसा रे
तंट्या दाव रे
तू जागव रे
जाग रे

-विद्रोही आदिवासी  
www.jago.adiyuva.in
Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti