Breaking News

आता मला नाही वाटत की मी स्वतंत्र आहे.

आता मला नाही वाटत की मी स्वतंत्र आहे.

मग काय 14 ऑगस्ट काय आणि 15 ऑगस्ट काय..!

सारखेच दिवस...!

ज्यांच्यासाठी माझे आदिवासी बांधव लढले ते स्वतंत्र झाले.

मी आदिवासी आजही स्वातंत्र्यासाठी झुंज देतोय.

विद्रोही
संघर्ष...उलगुलान....लढाई

Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti